European Project Accelerator: beleid, financiering, goede praktijken en partners

In samenwerking met de European Project Association (EPA) en European Academy for Education and Social Research organiseert Science14 opleidingscursussen over Europese projectontwikkeling en -beheer om de weg naar financiering te vergemakkelijken. Het initiatief is toegankelijk voor alle klanten van Science14 en kmo’s, startersbedrijven, ondernemingen die voor het eerst een aanvraag willen indienen en voor hen die specifieke vaardigheden willen verwerven.

De European Projects Accelerator (Europese projectversneller) is een opleidingsprogramma over het opstellen van projectvoorstellen onder leiding van experts van de Europese Commissie. De opleiding is opgebouwd rond interactieve sessies, gericht op het creëren van nieuwe bedrijfskansen of producten met financiële hulp van Europa en op het vinden van partners om dergelijke initiatieven te ondersteunen met doelgerichte evenementen. Het programma omvat steun bij het vaststellen van een duidelijk projectidee en de financiële mogelijkheden, zoeken van soortgelijke projecten, aanverwante evenementen en het verspreiden van de resultaten daarvan.

De versneller werd door Science14 en EPA gelanceerd in september 2014 tijdens een rondetafelbespreking met vertegenwoordigers van de Europese instellingen en belanghebbenden uit de privésector over de opportuniteiten voor kmo’s en de financiële instrumenten voor bedrijfsgroei. Het evenement werd onderschreven door Pedro Ortún, directeur, Europese Commissie, directoraat-generaal Onderneming en Industrie, en Alejo Vidal Cuadras, vicevoorzitter van het Europees Parlement.